Állás - Óvodapedagódus
Írta: nnorbert - Dátum: Július 08 2019 15:11:35

 

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda - Martonvásár

pályázatot hirdet

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

Teljes hír
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda-Martonvásár
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Brunszvik Teréz Óvoda

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019.08.21.-2022.08.20. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tervezi, szervezi a csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait. Segíti a hátrányban lévő gyermekek felzárkóztatását, érvényesíti a tehetséggondozást, a másság elfogadását. Munkájának alapját az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, és az intézmény Pedagógiai Programja adja.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
        Főiskola, óvodapedagógus,
 
       magyar állampolgárság, diploma másolat, önéletrajz, alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
       magyar állampolgárság, diploma másolat, önéletrajz, alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stefkovits Ferencné nyújt, a 0622460290 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
        Postai úton, a pályázatnak a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda-Martonvásár címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ó/E/79/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
vagy
        Elektronikus úton Stefkovits Ferencné részére a mvovoda@gmail.com E-mail címen keresztül
vagy
        Személyesen: Stefkvits Ferencné, Fejér megye, 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
        www.brunszvikterezovoda.hu - 2019. július 10.