Navigáció
· Főoldal
· Szórólap
· Köszöntő
· Elérhetőség
· Óvodai nevelési év rendje
· Csoportok, munkatársak
· Alapítvány
· Étkezés
· Dokumentumok
· Zöld Óvoda
· Beiratkozás
· Galéria
· Keresés
Pályázatok
· TÁMOP egészségnevelés és szemléletformálás
· Támop integráció
· Tesco pályázat
Óvodai dekorációk
· Tavasz
· Nyár
· Ősz
· Tél
· Születésnapos táblák
Élet a csoportban
· Maci
· Nyuszi
· Pillangó
· Katica
· Csiga
· Delfin
· Méhecske
· Süni
· Cinke
· Mókus
 
Zöld Óvoda

Az eltelt három - 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 - tanév értékelése

Óvodánkban az elmúlt három évben tovább mélyült a környezettudatos szemlélet. Pedagógusaink tudatosabbá váltak. Odafigyelnek a fenntarthatóságra, a környezet megismerésére, védésére.

Továbbra is feladatunknak tartjuk, hogy gyermekeink életkoruknak megfelelő szinten, tevékenységeken keresztül megtapasztalják, megismerjék az őket körülvevő természeti, társadalmi környezet jelenségeit, törvényeit.

Óvónőink környezettudatosabban élnek, még jobban figyelnek a környezetünk védelmére, hisz ez elengedhetetlen környezeti nevelő munkánk hatékonnyá válásához. Az óvodában a felnőttek saját példájukon keresztül válnak hitelessé. Éves munkatervünket, napi munkánkat, a foglalkozási ágak témáit továbbra is a környezet megismerése köré tervezzük.

A „Zöld óvoda”-i tartalmak jelen vannak a különböző tevékenységekben, a nevelési feladatokban, mindennapi életünkben.

Óvónőink keresik az új lehetőségeket, saját szakmai fejlődésük érdekében továbbképzéseken vesznek részt. Megosztjuk egymással tapasztalatainkat, gyakorlati életünk eredményeit.

Tudatos nevelő munkánkat segítve környezeti munkaközösségünk összegyűjtött évszakonként meséket, verseket, ez a gyűjtemény segíti mindennapi életünket, megkönnyíti a napi felkészülést, hozzájárul az együttgondolkodáshoz.

A napi gondozási feladatainkban, az egészséges életmódra nevelésünkben jelen van a környezeti nevelés. Rendszeres, következetes munkánk hatására gyerekeink figyelnek a takarékosságra, környezetük tisztaságára. Rajtuk keresztül a szülők környezettudatosságát is sikerült alakítanunk.

Fontos feladatunk a madarak védelme, életminőségének javítása, etetéssel, itatással, fészkelő helyek biztosításával. Számtalan alkalommal figyelhettük meg a tojásokból kikelő fiókákat.

A gyerekek csöndben, tágra nyílt szemmel állnak az odúk közelében s figyelték a hazatérő madármamák gondoskodását. Az odúkat a Martongazda kft. munkatársai segítségével, rendszeresen ellenőrizzük, javítjuk. Sikerült szülői segítséggel udvarunkon állandó madáritatókat elhelyezni, melyek napi ellenőrzését, feltöltését a gyerekek végzik. Munkájuk rendszeres és nagyon hatékony. Már több alkalommal szervezett a „Környezeti munkaközösség” kreatív apukáknak madárfészek készítő versenyt, az itt készült ötletes etetőket a gyerekekkel együtt zsűriztük és kihelyeztük az óvoda udvarára.

A környezeti nevelés valódi színtere a szabad természet. A környezeti színtereken végzett tevékenységek, az ott szerzett tapasztalatok, megfelelő alapot biztosíthatnak a későbbi környezeti tanulmányokhoz.

Az udvar rendszeres karbantartásában segítenek a Martongazda Kft. munkatársai. Füvet nyírnak, gazolnak, karbantartási munkát végeznek. Segítenek új növények telepítésében a szülőkkel és gyerekekkel együtt.

Az udvar változatos felszíni formáival, megosztott felületeivel, növény és rovar világával, sokrétű lehetőséget biztosít a napjuk nagy részét a szabadban töltő gyermekeknek. A legtöbb tapasztalat- és ismeretszerzésre az óvodai kiskertekben van lehetőségük.

Tavasszal, s az év folyamán kisméretű szerszámokkal folyamatosan gondozzák konyha-és virágos kertjüket óvodásaink. Ismerkednek a munkafolyamatokkal, a növények életével, a munka eredményének örömével. Együtt fogyasztják el a friss zöldségeket, gyümölcsöket.  Közösen tartják rendben az óvoda udvarát, söpörnek, gereblyéznek, havat lapátolnak, kihúzzák a gyomokat, locsolnak. Nagy örömmel vesznek részt az óvoda környékének széppé tételében, tisztántartásában. Ősszel segítenek a levelek összeseprésében, a komposztálóba szállításban.

Az idén beérett munkánk gyümölcse, tavasszal a bokrok, virágok alá saját készítésű komposztot tudtunk teríteni.

Udvarunkra bokrokat, fákat ültettünk, szülői segítséggel, melyek árnyékot, fogyasztható gyümölcsöt s a madaraknak új élőhelyet biztosítanak. Ezek gondozásában szintén nagy örömmel segítenek gyerekeink.

A természet ünnepeiről való megemlékezés már hagyománnyá vált óvodánkban.

2015-től új formában ünnepeljük a Madarak, fák napját. Kihasználva a MTA parkját, játékos akadályverseny keretében szereztek ismereteket gyerekeink. Színes madarakkal jelzett állomásokon várták az óvó nénik a gyerekeket.  Játékos feladatok, mozgásos gyakorlatok adtak lehetőséget a madarak, fák, környezetünk mélyebb megismerésére. A csoportok forgószínpad szerűen mentek állomásról-állomásra. Volt „Sasszem” játék, madarak hangjának felismerése, fák leveleinek-terméseinek azonosítása, fák kéregnyomatainak felfedezése… Vidám, jó hangulatban telt a délelőtt.

Hagyományápolásunk módját igyekszünk évről-évre színesebbé, sokrétűbbé tenni. Ezzel a gyerekeknek új, megélhető lehetőségeket nyújtani, melyek hozzásegítik őket a természet jobb, többoldalú megismeréséhez, új élmények átéléséhez. Ezáltal fejlesztjük környezetük iránti pozitív érzelmi viszonyukat.

A tavalyi évben először a Mihály napot is megünnepeltük, melyre meghívtuk a Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium diákjait. A közös programmal partneri kapcsolatunk bővítésére törekedtünk, az integrációs szemlélet jegyében. Csoportjaink rendszeresen sétálnak, kirándulnak, túráznak. Környezetünkben sok szép terület vár felfedezésre, rácsodálkozásra.

Célunk, hogy élményhez juttassuk a gyerekeket, a közös mozgással, mozgásos játékokkal fejlesszük mozgáskoordinációjukat, kielégítsük mozgásigényüket. Játékosan ismerkedjenek az erdő, mező állataival. Ismerjék s utánozzák hangjukat, mozgásukat.

Nagyon jó lehetőség a megismerő tevékenységre az Erdei Ovis Tábor. Már másodszor vittük gyerekeinket, nagy siker volt. Más közegben, új élményekhez, tapasztalatokhoz juttattuk óvodásainkat. Megtapasztalhatták az egész napos együttlét előnyeit, nehézségeit, javultak problémamegoldó, alkalmazkodó képességeik. Segítette szocializációjukat, a szülőtől való elválást, önállósodást.

Rendszeresen szervezünk óvodai kirándulásokat, az óvoda közelebbi és távolabbi környékére. A szülőkkel előzetesen megbeszéljük a programmal kapcsolatos információkat. A gyerekeket is felkészítjük a természeti környezetben való viselkedés szabályaira, felhívjuk figyelmüket a baleseti forrásokra. Fontosnak tartjuk a környezettudatos nevelésnek megfelelő viselkedést.

Az eltelt években sikeres pályázatokban vettünk részt.

A TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0670 számú pályázat címe: „Martonvásári óvodában egészségnevelés és szemléletformálás”.

A pályázat keretében főzőnapokat, bajnokságokat, túrákat, egészségnapokat, szemléletformáló előadásokat szerveztünk.

A TÁMOP-3.4.2.A-11/2-2012-0019 "Együttműködés az SNI gyermekek-tanulók integrációjáért Martonvásáron, Pusztaszabolcson, Velencén" elnevezésű pályázat célja az inkluzív szemlélet terjesztése, megvalósítása intézményünkben. így a Pápai Ágoston Általános Iskola és Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium „Öko Kuckó” jó gyakorlat játékos foglalkozásain a gyerekek észrevétlenül sajátították el a természettudatos szemléletet. A pályázat keretében adaptáltuk a jó gyakorlatot az intézményre, tudatosan beépítve a zöld óvoda kritériumait.

A pályázatok adta lehetőségeket ki kívánjuk használni a fenntartási idő után is, mivel sok lehetőséget adnak gyermekeink nevelése során.

Kapcsolatunk tovább mélyült városunk intézményeivel. Annak érdekében, hogy jobban megismerjük egymás munkáját, részt veszünk egymás rendezvényein. Óvodásaink családjai örömmel veszik az intézményen kívüli lehetőségeket is.

A gyerekbarát étkezés megoldásában segítségünkre volt az új törvény, mely előírja a gyerekek egészséges étkezésének biztosítását. Új beszállítónk biztosítja az egészséges ételeket, ételallergiás gyerekek megfelelő étkeztetését. A napi gyümölcs fogyasztása továbbra is megoldott a beszállító s a szülők segítségével. Így gondoskodunk a változatos gyümölcsök, magvak, zöldségek fogyasztásáról.

Továbbra is élő a kapcsolatunk a védőnőkkel. Óvodánk védőnője rendszeresen látogatja a csoportokat, segíti, kiegészíti munkánkat ismeret átadó játékos foglalkozásokkal, melyek az eltelt időszakban az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretekről szóltak.

Munkánkhoz az eszközöket továbbra is költségvetésből, alapítványunk bevételéből, a szülők segítségével megrendezett papírgyűjtésből biztosítjuk.

A víztakarékosság megoldásához elindítottuk az esővízgyűjtő tartály beszerzését.

Mindennapi életünket, környezeti munkánkat folyamatosan a helyi sajtóban mutatjuk be.

Az Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola felkérésére 2015-ben a Brunszvik Teréz Szakmai Napok Nemzetközi Kisgyermek-nevelési Konferencia keretében Cserna Sándorné tartott előadást arról, hogy hogyan ünnepeljük a zöld napokat óvodánkban.

Energiatakarékos felújítások történtek a régi épületrészben. Szabályozható radiátorokra cserélték a régi elavultakat, hőszigetelt ablakok lettek beépítve az egész épület részbe. Az új építésű részen a fal is hőszigetelt.

Úgy érzem, a mögöttünk álló időszak segítette a környezettudatos nevelés átgondolását, elmélyítését, ösztönöz bennünket új lehetőségek keresésére. Munkánkat a fenntartó és a szülők támogatásával valósítjuk meg.

Cserna Sándorné óvodapedagógus, Környezeti munkaközösség vezetője

 

"...  évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében."
                                                                                                     Herman Ottó


Óvodai nevelésünk része a természet megfigyelése, óvása. A gyerekekkel közösen rácsodálkozunk a természet csodáira, megfigyeljük környezetünk változásait, figyeljük a felhők mozgását, az udvarba betévedt cica surranását, hallgatjuk a madarak énekét. Együtt ünnepeljük a természet ünnepeit (állatok- víz- föld, madarak, fák napja). Közösen ünnepeltük májusban a Madarak, fák napját.
Szerencsések vagyunk, mert udvarunkon sok féle fa található, termő s díszfa egyaránt, ahol a gyerekeknek van módjuk megismerni a különböző fajtákat.
A kisebbek a gyümölcsfákat ismerik meg először, fogyasztják gyümölcseiket, a nagyobbak már a díszfák nevét is ismerik, beazonosítják levelüket, termésüket.
Igyekszünk mindig valami újat csempészni és változatossá tenni ezeket a napokat.
Volt, amikor madaras képek nézegetésével és hangjuk bemutatásával ismerkedtek a gyerekek, vagy bábelőadással tettük élményszerűvé ezt a napot.
Idén először közösen a kutatóintézet parkjában tartottuk a madarak, fák napját.  
A park a megismerő tevékenység széles palettáját tárja elénk, sok élményre, mozgásra ad lehetőséget. Környezeti munkaközösségünk ezt a lehetőséget ragadta meg és vitte ki a természetbe a gyermekeket.
Május 8-án, 7 csoport egyéni tempóban kisétált a parkba. Színes madarakkal jelzett, állomásokon várták az óvó nénik a gyerekeket.  Játékos - elméleti feladatok, mozgásos gyakorlatok adtak lehetőséget a madarak, fák megismerésére.
A csoportok forgószínpad szerűen mentek állomásról, állomásra:
Az első állomáson fák kéreg nyomatát készítették el. Ezt követő állomáson fák leveleit, terméseit azonosították. Ahogy továbbmentek, madarak hangját hallgatták s felismerés után társították a madár képével.  Következett a sorban a „mi nem illik oda” játék ahol fel kellett ismerni, ami nem odavaló - pl. gólyának rövid lába és csőre volt. A tökéletes látás, matematikai ismeret elengedhetetlen volt a sasszem játékban, a madarak képeit kellett megkeresni a bokrokban, s annyit elhelyezni a madárházakban amennyi pötty volt a házakon. A kukackereső játékban jót szaladgálhattak a gyerekek. Mozgás mellett egy kis agytorna se maradhatott el, az utolsó állomáson puzzle-ból kellett a madarakat összerakni és felismerniük.
Jó volt látni a gyerekek kipirult arcát, érdeklődő tekintetüket s a felfedezés örömét arcukon.
Mondhatjuk izgalmas, ismereteket nyújtó, élménnyel teli délelőtt volt.
Igyekszünk minden ilyen és hasonló ünnepet számukra felejthetetlenné tenni.
Jön a nyár, a szabadidő, használják ki a gyerekekkel közös kirándulásra, felfedező túrákra.
Részesei lehetnek gyermekük örömének, melyet a megtapasztalás, a felfedezés vált ki.


Csernáné Piroska
Munkaközösség vezető


 

 

 

Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
 
498,838 egyedi látogató